KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ve  Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi  müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi’nin  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

  1. Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.avivamobilya.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Aviva Mobilya tarafından işlenmektedir.

Aviva Mobilya’ya ait olan www.avivamobilya.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.avivamobilya.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.avivamobilya.com.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.avivamobilya.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.avivamobilya.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.avivamobilya.com.tr mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

  1. İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Aviva Mobilya’ya ait olan www.avivamobilya.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
www.avivamobilya.com.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.
www.avivamobilya.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
www.avivamobilya.com.tr web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.
www.avivamobilya.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Aviva Mobilya ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect.
Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK”sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz.

Google Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Aviva Mobilya’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Google Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Aviva Mobilya’da yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service Provider Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Google _ga Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie 2 Yıl
Google _gaexp AB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması için Persistent Cookie 85 Gün
Google _gid Kullanıcı tanımlama için Persistent 1 Gün
Google 1P_JAR Sitenin istatistiki verilerini, dönüşüm sayılarını almak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 1 Ay
Google AID Google advertising ID Üçüncü Taraf Çerez 9 Ay
Google APISID Google kullanıcı ve google maps bilgilerini barındırır. Üçüncü Taraf Çerez 2 Yıl
Google CONSENT Anonim kullanıcıyı ayırt etmek ve reklamların verimliliğini ölçmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez Max 2 yıl
Google DSID Google dfp reklam servisinin yüklediği çerezdir. Üçüncü Taraf Çerez 1 gün
Google G_ENABLED_IDPS Google ile log-in olunmasını sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Sürekli
Google HSID Sayfalar arasında giderken giriş bilgilerini hatırlar. Google’ın sisteminde, bu iki çerez, belirli bir “oturum” veya “oturum açma”yı benzersiz şekilde tanımlar (yalnızca Google hesabı kullanılır ve oturum açar) ve yalnızca oturum açtığınız bilgisayarda saklanır. Böylece birden çok sayfaya erişilebilir. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google IDE Google dfp reklam servisinin yüklediği çerezdir. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google NID Google bu çerezi kullanıcının kendine özel ayarları varsa takip için kullanır. Başka bir sayfaya geçilince bu bilgiler ile kıyaslar ve anlar. (ör: dil, arama seçenekleri vs. gibi.) Üçüncü Taraf Çerez 6 ay
Google OGPC Web browsing fonksiyonalitesini iyileştirir. Üçüncü Taraf Çerez 1 ay
Google SAPISID Google kullanıcı ve google maps bilgilerini barındırır. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google SID Sayfalar arasında giderken giriş bilgilerini hatırlar. Google’ın sisteminde, bu iki çerez, belirli bir “oturum” veya “oturum açma” yı benzersiz şekilde tanımlar (yalnızca Google hesabı kullanılır ve oturum açar) ve yalnızca oturum açtığınız bilgisayarda saklanır. Böylece birden çok sayfaya erişilebilir. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google SIDCC Google kullanıcıların yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik tanımlama bilgisini tanımlar. Üçüncü Taraf Çerez 3 ay
Google SSID Google servisinin ile güvenli oturum açılmasını sağlar. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google UULE Anonim kullanıcı datasını toplar ve gösterilen reklamların etkili olup olmadığını ölçümler. Üçüncü Taraf Çerez Max 2 yıl
Google __cfduid Cloudflare ID Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Google __gads Reklamlarla olan etkileşimlerin ölçülmesi ve aynı reklamların çok fazla gösterilmemesi gibi amaçlarla kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google _gac_UA-30192578-18 Kullanıcılar için kampanyalarla alakalı bilgiyi tutar. Google Analytics and AdWords ile linklendiğinde opt-out olunmadığı sürece AdWords website dönüşümü okunur. Üçüncü Taraf Çerez 90 gün
Google _gat Analitik Çerezler Üçüncü Taraf Çerez Sonsuz
Google _gid Kullanıcıları tekilleştirme işlemi için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Google _gid Analitik Çerezler Üçüncü Taraf Çerez 24 saat
Google _gat Analitik Çerezler Üçüncü Taraf Çerez 1 dakika
Google _utma Kullanıcıyı ve oturumunu ayırt etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google __utmt Talepleri takip etmek için. Üçüncü Taraf Çerez 10 dakika
Google __utmb Yeni oturum ile ziyaretleri ayırt edebilmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 30 dakika
Google __utmc Yeni oturum ile ziyaretleri ayırt edebilmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez Oturum sonlana kadar
Google __utmz Websiteye ulaşma sebebini yani kampanyadan veya reklamdan gelip gelmediğini ayırt eder. Üçüncü Taraf Çerez 6 ay
Google __utmv Ziyaretçi düzeyinde özel değişken verilerini takip etmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl
Google _gcl_au Web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. Targeting/Advertising 3 ay
Yandex _ym_isad Reklam engelleme tespiti için Persistent Cookie 2 Gün
Yandex _ym_uid Kullanıcıları tanımlama için Persistent Cookie 1 Yıl
Yandex yabs-sid Yandex Metrika sayımı için kullanılan parametre cookie Session Cookie Tarayıcı Session süresi boyunca
Yandex _ym_d Bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Yandex _ym_isad Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder. Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Yandex _ym_metrika_enabled,
 ym_mp2_substs Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 1 gün
Yandex _ym_visorc* Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Yandex _ym_uid Oturum Tekrarı’nın doğru çalışmasını sağlar. Üçüncü Taraf Çerez Oturum Süresince
Yandex Kullanıcının aynı reklam ağını kullanan web sitelerindeki hareketine göre reklam görüntülemesini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl
Yandex yandexuid Site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. 1 yıl
Yandex Ymex Ziyaretçilerin web sitesi davranışındaki verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. 1 yıl
Yandex Yuidss Birden çok web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 1 yıl
Facebook _fbp,
 wd Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez 3 ay
avivamobilya AbTesting A/B Test yönetimi için kullanılan değer bu cookiede saklanmaktadır Persistent Cookie 2 Yıl
avivamobilya AbTestingCookies Çoklu A/B Test yönetimi için kullanılan değerler bu cookiede saklanmaktadır Persistent Cookie 2 Yıl
avivamobilya COOKIE_CookieLawInformationPermission Kişisel veri politikalarımıza ait izinler bu cookiede saklanmaktadır Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
avivamobilya COOKIE_Popup Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik veriler bu cookiede saklanmaktadır Persistent Cookie 1 Saat
avivamobilya COOKIE_TY.Entrance Login olmuş kullanıcıya ait bilgilerin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 1 Ay
avivamobilya COOKIE_TY.FirstVisit Kullanıcının ilk ziyaret bilgisinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 1 Ay
avivamobilya COOKIE_TY.UserAlreadyLogged Kullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
avivamobilya COOKIE_uic Login olmuş kullanıcıya ait access token olmayan demografik bilgilerinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 30 Dakika
avivamobilya COOKIE_UserAlreadyLogged Kullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir Non Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
avivamobilya COOKIE_UserTypeStatus Kullanıcıların statulerinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 12 Saat
avivamobilya hvtb Bir kullanıcının daha önce avivamobilya”yı ziyaret edip etmediği bilgisini veriyor Persistent Cookie 2 Yıl
avivamobilya pid Kalıcı olarak kullanıcıya verilen ID nin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 1 Yıl 354 Gün
avivamobilya sid Kullanıcıya ait session ID değerinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 30 Dakika
avivamobilya SiteHash Cookielere ait hash bilgisinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie 7 Gün
avivamobilya VisitorTypeStatus Ziyaretçilerin statulerinin saklandığı cookiedir Persistent Cookie Tarayıcı oturum süresi boyunca
avivamobilya TicimaxReferer Kullanıcının siteye nereden yönlendirildiği bilgisinin tutulduğu cookiedir. 7 gün
avivamobilya ReklamKaynagi Kullanıcının siteye hangi reklam kaynağından yönlendiği bilgisinin tutulduğu cookiedir. 7 gün
avivamobilya SonZiyaretEdilenUrunler Kullanıcıyı satın alma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünlerin tutulduğu cookiedir. 7 gün
avivamobilya magazaBolgeSecimi Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir. Tarayıcı süresi
avivamobilya magazaBolgeSecimi Bölgeye göre ürün göstermek için kullanıcının seçtiği bölgenin tutulduğu cookiedir. Tarayıcı süresi
avivamobilya kampanyaTeklifleri Kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu cookiedir. 7 gün
avivamobilya productComparison Ürün karşılaştırma özelliği sunulan sitelerde, karşılaştırılan ürün idlerinin tutulduğu cookiedir. 7 gün
avivamobilya Ticimax_Member_Data Kullanıcıya ait kayıt bilgilerinin hashlenmiş bir şekilde tutulduğu cookiedir. Tarayıcı süresi
avivamobilya Ticimax_Cart_SessionID Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulduğu cookiedir. Tarayıcı süresi
avivamobilya CultureSettings Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir. Tarayıcı süresi
avivamobilya TiciPushNotification Kullanıcıya gösterilen push bildirimleri ile ilgili teknik verilerin tutulduğu cookiedir (gösterim durumu vb). 30 gün
avivamobilya ticimax_PopupSettings Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir. (gösterim durumu vb). 30 gün
Zendesk __zlcmid,
 __zlcstore Bu çerez,kullanıcı isteklerini sayfa isteklerinde korur. Üçüncü Taraf Çerez 1 ay
Zendesk zte2095 Bu çerez, sitede kullanıcı geri bildirimleri toplamamıza izin veren Zendesk’in kullanımına izin verir. Üçüncü Taraf Çerez Oturum
Marketing utmCampaign30dtemp2 Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak Persistent Cookie 1 Ay
Marketing utmCampaignGO5d Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak Persistent Cookie 5 Gün
Marketing utmCampaignLT30d Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 3 ay tutmak Persistent Cookie 1 Ay
Marketing utmMedium30dtemp2 Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak Persistent Cookie 1 Ay
Marketing utmMediumGO5d Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak Persistent Cookie 5 Gün
Marketing utmSource30dtemp2 Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmak Persistent Cookie 1 Ay
Marketing utmSourceGO5d Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmak Persistent Cookie 5 Gün

Google (doubleclick.net) test_cookie. Bu çerez, DoubleClick tarafından kullanıcının reklamdan sonra veya bir reklamın üzerine tıkladıktan sonra web sitesindeki eylemlerini saklamak için kullanılır. (1 Yıl)
Google( doubleclik.net) IDE, DSID, _dc_gtm_ua. Google, web’in çeşitli yerlerinde görüntülenen reklamların çerezlerini kullanır. Google’a ait olmaya web sitelerindeki reklam çerezlerinin en önemlisi “”IDE”” olarak adlandırılır. Bu çerez Doubleclick.net etki alanı altındaki tarayıcılarda kaydedilir. Başka bir çerez google.com etki alanı altında kaydedilir ve buna “ANID” adı verilir. Bunların haricinde, örn.“”DSID””, “”FLC””, “”AID””, “”TAID”” ve “”exchange_uid”” adlı çerezleri de kullanılır.

Ticimax ile paylaşılan kişisel veriler, Ticimax kontrolü altındadır. Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı söz konusu değildir.
Ticimax rolü olan her hangi bir kullanıcı müşteri ve sipariş bilgilerine erişemez ve indiremez, sadece admin kullanıcıları bu bilgilere erişebilir.

  1. Aviva Mobilya kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Aviva Mobilya, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

  1. Aviva Mobilya kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Aviva Mobilya ile paylaşılan kişisel veriler, Aviva Mobilya gözetimi ve kontrolü altındadır. Aviva Mobilya, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

  1. Aviva Mobilya kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Aviva Mobilya sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Aviva Mobilya’nın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz,
j) Başvuru formu için tıklayınız. (KVKK başvuru formu eklenecek)

  1. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Aviva Mobilya’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

  1. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Aviva Mobilya’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Aviva Mobilya’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Aviva Mobilya ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

  1. Aviva Mobilya’ya kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@avivamobilya.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon : 0 332 251 87 75

Fax : 0 332 251 17 45

Mersis No :  0624040720900015

Vergi Dairesi :  Selçuk (KONYA)
Vergi Numarası :  6240407209
Adres: Merkez :  Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA
Depo Adresi :  Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA
Mail : info@avivamobilya.com.tr

 

Unvan : Aviva Mobilya İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon 0 332 251 44 77

Fax : 0 332 251 44 88

Mersis No :  0105059216000010

Vergi Dairesi :  Selçuk (KONYA)
Vergi Numarası :  1050592160
Adres: Merkez :  Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA
Depo Adresi :  Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA
Mail : info@avivamobilya.com.tr